Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ container: bãi container rỗng, bảo trì và sửa chữa container.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Là công ty liên doanh được thành lập vào năm 1991 bởi EAC và Saigon Shipping, luôn được biết đến với tên gọi EAC-Saigon Shipping.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ container: bãi container rỗng, bảo trì và sửa chữa container.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Là công ty liên doanh được thành lập vào năm 1991 bởi EAC và Saigon Shipping, luôn được biết đến với tên gọi EAC-Saigon Shipping.

Tầm nhìn
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Lịch sử hoạt động
Lịch sử hoạt động
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Lịch sử hoạt động
Lịch sử hoạt động