Thông tin liên hệ

Reception:

Admin cum Recruitment Executive

NGUYEN THI PHUONG TRANG (Ms.)

Customer Service:

Head of Customer Service

NGUYEN THI THUC ANH (Ms.)

Finance:

Chief Accountant

NGUYEN THI MINH NHA (Mrs.)

Procurement:

Head of Procurement

NGUYEN THI THUC ANH (Ms.)

Sales and Commercial:

Country Sales and Marketing Manager

VO XUAN BINH (Mr.)

Operations:

Head of Operations

HUYNH LUAN TIN (Mr.)

Operations:

Hai Phong Operation Manager

DAO THI HA (Ms.)

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chỉ cần sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong vòng 24 giờ.