Có chứ, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 365 ngày trong năm!
Chúng tôi có mặt ở hầu hết Việt Nam, bấm vào đây để biết địa điểm cụ thể.
Các khoản phí khác nhau áp dụng cho các địa điểm khác nhau, vui lòng bấm vào đây để biết mức giá cụ thể cho từng vị trí.
Vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng cách nhấn vào đây.
Điều này rất khác nhau theo thời gian. Vui lòng liên hệ với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết bằng cách nhấn vào đây.
Chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp vật liệu và phụ tùng trong nước và quốc tế. Nhấn vào đây để xem các nhà cung cấp hiện tại của chúng tôi.
Chúng tôi nguồn và cung cấp trực tiếp từ tất cả các nhà sản xuất hàng lạnh.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động, nhân viên sửa chữa và dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã được chứng nhận IICL, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đào tạo và chứng nhận nhân viên của mình.